• • •

Het Overloons ToneelSecretariaat                                 Penningmeester

Maria Versteeg In 't Zandt         Rien Verstraaten

Kuluutsheuvel 25
5825 BD Overloon
0478-642257

verzandt49@kpnmail.nlBankrekeningnummer: NL07RABO0141417781

Kaarten voor uitvoeringen zijn alleen via de leden van HOT,

Bij Shop Jacobs (Vierlingsbeekseweg 13 te Overloon) of via het secretariaat te verkrijgen.Contact